22 lipca, 2024

Badminton Lider Wieliczka

Strona sekcji badmintona

Małopolska Open VI Tarnów

Małopolska Open VI Tarnów

All day
9 lutego 2020

REGULAMIN TURNIEJÓW MAŁOPOLSKA OPEN REGULAMIN MAŁOPOLSKA OPEN
– CYKL TURNIEJÓW BADMINTONA
1. ORGANIZATORZY
UKS ORBITEK, Centrum Sportów SPOKOJNA.
Obsługę sędziowską zapewnia UKS ORBITEK.
2. MIEJSCE ROZGRYWEK
TARNÓW – Centrum Sportów Spokojna, ul. Spokojna 20c, 33-100 Tarnów
3. KATEGORIE
- SINGIEL AMATOR A (ZAAWANSOWANY)
- SINGIEL AMATOR B (ŚREDNIO ZAAWANSOWANY)
- SINGIEL AMATOR C (POCZĄTKUJACY)
- SINGIEL 45+ MĘŻCZYŹNI i KOBIETY
- SINGIEL OPEN MĘŻCZYŹNI
- SINGIEL OPEN KOBIETY
- GRA PODWÓJNA MĘŻCZYŹNI
- GRA PODWÓJNA (40+)
- GRA PODWÓJNA KOBIETY
- MIKST

4.TERMINY
1) 21.09.2019 (sobota)
2) 19.10.2019 (sobota)
3) 16.11.2019 (sobota)
4) 14.12.2019 (sobota)
5) 11.01.2020 (sobota)
6) 08.02.2020 (sobota)
7) 07.03.2020 (sobota) – Otwarte Mistrzostwa Tarnów
8) 11.04.2020 (sobota)
9) 16.05.2020 (sobota)
5. ZGŁOSZENIA
W każdym turnieju Cyklu można wziąć udział max. w 2 kategoriach zgodnie
z podziałem wymienionym w pkt. 3. W przypadku małej ilości zgłoszeń do kategorii
kobiecych organizator dopuszcza możliwość gry kobiet w dowolnej kategorii męskiej.
Prosimy o zgłoszenia na: e-mail: turniejetarnow@gmail.com
sms/tel. 698 695 078 – Mariusz Tochowicz
Lista zgłoszonych zamykana jest o godz. 15:00 w każdy czwartek przed turniejem.
W e-mailu lub sms-ie ze zgłoszeniem prosimy podać: imię i nazwisko, imię i nazwisko
partnera/ki w grze podwójnej, rok urodzenia, datę turnieju, nazwę 1 lub 2 kategorii
w których zagracie, miejscowość i numer telefonu kontaktowego.
Korty udostępniane będą od godziny 8.30. Rozgrywki rozpoczynają się o godz. 9.00
i rozgrywane będą zgodnie z harmonogramem czasowym umieszczonym na stronie
www.tournamentsoftware.com.
– Terminarz turniejów dostępny jest na stronie: http://uksorbitek.pl/ oraz facebook:
Turnieje Tarnów badminton
6.WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu w turniejach cyklu MAŁOPOLSKA OPEN mają:
kategoria SINGIEL AMATOR A – zaawansowani amatorzy nigdy nie klasyfikowani na listach
PZBad
kategoria SINGIEL AMATOR B – średnio zaawansowani amatorzy nigdy nie klasyfikowani na
listach PZBad
kategoria SINGIEL AMATOR C – początkujący amatorzy (osoby które zaczynają swoją
przygodę z badmintonem)
kategoria SINGIEL AMATOR 45+ – zawodnicy/czki powyżej 45 lat
kategoria GRA PODWÓJNA 40+ – zawodnicy/czki powyżej 40 lat
kategorie OPEN oraz GIER PODWÓJNYCH wszyscy gracze bez ograniczeń
7.WPISOWE
Warunkiem startu jest opłacenie wpisowego w wysokości 30 zł od osoby za start
w 1 kategorii turnieju. Opłatę startową należy uiścić bezpośrednio przed turniejem
u organizatora.
8. SYSTEM ROZGRYWEK
Rozgrywki cyklu MAŁOPOLSKA OPEN prowadzone są systemem grupowo-pucharowym
pośrednim. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 15 punktów.
Jeżeli strony osiągną wynik 15:15 to seta wygrywa strona zdobywająca przewagę dwóch
punktów.
Jeżeli strony osiągną wynik 20:20 to seta wygrywa strona zdobywająca 21. punkt.
System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń i będzie zapewniał
maksymalnie dużą ilość gier możliwą do rozegrania w dniu turnieju. Po rozegraniu meczy
grupowych z grupy wychodzi minimum 2 zawodników. Warunkiem rozegrania kategorii
wymienionych w punkcie II jest zgłoszenie minimum 5 zawodników/ par w danej kategorii.
Rozstawienie zawodników w pierwszym turnieju odbywa się na podstawie klasyfikacji
generalnej z poprzedniego Cyklu Turniejów Małopolska Open. O klasyfikacji i rozstawieniu
w kolejnym turnieju decyduje suma punktów zdobytych w turniejach nowego cyklu oraz
w przypadku jednakowej ilości punktów wyższe miejsce zajęte w ostatnim turnieju.
W przypadku równej ilości punktów i jednakowym miejscu zajętym w ostatnim turnieju
decyduje losowanie przeprowadzane przez organizatora.
Liczba punktów za wyniki uzyskane w turnieju ustalana jest następująco: 1 miejsce – 100
punktów, 2 miejsce – 80 punktów, 3 miejsce – 60 punktów,4 miejsce – 50 punktów,
5-8 miejsce – 30 punktów, 9-32 miejsce – 15 punktów
We wszystkich turniejach cyklu MAŁOPOLSKA OPEN rozgrywane są mecze o 3-cie miejsce.
Zwycięzcą cyklu rozgrywek MAŁOPOLSKA OPEN w poszczególnej kategorii
zostaje zawodnik/para który zgromadził najwyższą ilość punktów na podstawie 7
najlepszych wyników z 9 turniejów.
Rodzaj lotki jest ustalany przez zawodników przed każdym meczem. W razie braku
porozumienia pierwszeństwo ma lotka piórowa. Kolejność lotek według rankingu PZBad.
Organizator zapewnia lotki nylonowe.
9. NAGRODY
Za miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach wszystkich turniejów cyklu przyznawane są
dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe. Za miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej wszystkich
kategorii (podsumowanie po ostatnim turnieju) – przyznawane są puchary, dyplomy,
nagrody rzeczowe. W trakcie całego cyklu turniejów losowane będą nagrody wśród
wszystkich uczestników.
10. ZASADY OGÓLNE
Wszelkie sprawy sporne zawodów rozstrzyga sędzia główny lub organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian i poprawek regulaminu w trakcie trwania cyklu
oraz opublikowaniu ich na 7 dni przed datą kolejnego turnieju na stronie
internetowej http://uksorbitek.pl
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się regulaminy sportowe PZBad.
Organizator nie ubezpiecza startujących zawodników.
Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć, filmów ze swoim udziałem oraz imienia i
nazwiska wyłącznie na potrzeby organizacji turnieju i prezentacji wyników.
Wymagane są czyste obuwie zamienne na niebrudzącej podeszwie.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
Wysłanie zgłoszenia na turniej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zobacz cały kalendarz

Copyright Badminton Lider Wieliczka © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.