22 lipca, 2024

Badminton Lider Wieliczka

Strona sekcji badmintona

Otwarte Mistrzostwa UKS KSBad Kraków

Otwarte Mistrzostwa UKS KSBad Kraków

All day
3 maja 2021

Turniej wojewódzki

Otwarte Mistrzostwa UKS KSBad Kraków

1. Cel - popularyzacja badmintona na terenie województwa małopolskiego

2. Organizator - UKS KSBad Kraków

3. Termin i miejsce turnieju

3 maj 2021 r. (poniedziałek) – godz. 9.00

hala CKPiR, ul. ks. Jana Michalika 2A - Zielonki

4. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia

Zgłoszenia do 30.04.2021r. (piątek) na adres: ksbad@ksbad.pl

do godz.22.00 po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

W zgłoszeniu proszę podać również rok urodzenia zawodnika.

Mogą startować tylko zawodnicy z licencją PZBad.

Turniej rozegrany zostanie wg następujących roczników:

- żak młodszy (2012 i młodsi),

- żak (2010-2011),

- młodzik młodszy (2008-2009),

- młodzik (2006-2007),

- junior młodszy (2004-2005)

- A U19 (2002 i młodsi – bez punktów na liście klasyfikacyjnej PZBad))

ROZGRYWANE BĘDĄ TYLKO GRY POJEDYNCZE

W turnieju uczestniczyć mogą osoby reprezentujące klub województwa małopolskiego lub zamieszkałe na stałe lub tymczasowo w województwie

małopolskim.

Zawodnicy powinni posiadać zdolność lekarską do gry.

5. Opłaty startowe

Opłata startowa od zawodnika wynosi 30 zł, płatna w dniu zawodów.

6. Rodzaje i system gier

Turniej rozgrywa się w grze pojedynczej dziewcząt i chłopców,

System rozgrywek – grupowo - pucharowy

Przy pięciu zgłoszeniach – każdy z każdym.

Gry do 2 wygranych setów do 15 pkt.- końcowy (przy mniejszej liczbie

uczestników punktacja może ulec zmianie – decyzja po zgłoszeniach).

7. Program gier

godz. 9.00 – rozgrzewka

godz. 9.15 – potwierdzenie obecności

godz. 9.30 – rozpoczęcie gier

godz. 15.00-16.00 – zakończenie rozgrywek

8. Nagrody

Medale za miejsca 1, 2, 3 (gramy o 3 miejsca).

9. Uwagi końcowe

- Organizator zapewnia lotki plastikowe (obowiązuje kolejność lotek piórowych)

- Uczestnicy odpowiadają za stan swojego zdrowia (zdolność lekarska – odpowiada za to zgłaszający trener lub opiekun prawny).

      - Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

      - Organizator zapewnia tylko opiekę doraźną podczas zawodów.

      - Uczestnicy zgadzają się na publikację zdjęć i danych osobowych.

      - Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.

      - Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek regulaminu.

 - Koszty przejazdów i wyżywienia pokrywają uczestnicy

- Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu

         z organizatorem.

      - Zgłoszenie na zawody jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

- Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Siępak tel. kom. 694432198

COVID 19-ważne informacje!
Informuję, że wszyscy uczestnicy turnieju, muszą podczas zawodów (oczywiście, nie dotyczy czasu podczas rozgrywania pojedynku) przebywać w maseczce ochronnej pod rygorem usunięcia z obiektu oraz zachować należyte odstępy.
Proszę o zapoznanie się z wytycznymi PZBad dotyczącymi uczestnictwa w turniejach podczas pandemii.
Każdy uczestnik turnieju musi dostarczyć przed zawodami, podpisany kwestionariusz uczestnika związany z COVID 19.
Zawody przeprowadzone zostaną bez udziału publiczności.

Zobacz cały kalendarz

Copyright Badminton Lider Wieliczka © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.