15 lipca, 2024

Badminton Lider Wieliczka

Strona sekcji badmintona

VI Turniej Badmintona O Puchar Wójta Gminy Pleśna

VI Turniej Badmintona O Puchar Wójta Gminy Pleśna

All day
22 lutego 2020 23 lutego 2020

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU
IV WOJEWÓDZKI TURNIEJ BADMINTONA W KATEGORII DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY PLEŚNA
ORAZ
VI TURNIEJ BADMINTONA O PUCHAR WÓJTA GMINY PLEŚNA
PLEŚNA : 22/23.02.2020 r. /sobota-niedziela/
1. Organizator: UKS ,,Gryf” w Pleśnej, Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej
2. Patronat Honorowy:
 Wójt Gminy Pleśna – Józef Knapik
3 .Cel:
 promocja i popularyzacja badmintona w środowisku różnych grup wiekowych,
 wyłonienie zwycięzców poszczególnych kategorii,
 aktywne spędzenie czasu wolnego,
4.Termin zawodów:
 22/23.02.2020 roku/sobota-niedziela/
5. Miejsce zawodów:
 Hala Sportowa Szkoły w Pleśnej
6. Program zawodów:22.02.2020r.
 godz. 8:30-odprawa techniczna;
 godz. 8:45-uroczyste otwarcie turnieju;
 godz. 9:00-rozpoczęcie gier;
 godz. 17:00-zakończenie turnieju / w zależności od ilości zgłoszeń godzina może ulec zmianie/

23.02.2020r.
 godz. 8:30-odprawa techniczna;
 godz. 8:45-uroczyste otwarcie turnieju;
 godz. 9:00-rozpoczęcie gier;
 godz. 18:00-zakończenie turnieju / w zależności od ilości zgłoszeń godzina może ulec zmianie/
7. Kategorie wiekowe:
Gry pojedyncze-zawodniczki i zawodnicy w kategoriach wiekowych:
Sobota
 żak młodszy : rocznik (2011 i młodsi)
 żacy: rocznik (2009-2010)
 młodzik młodszy: rocznik (2007-2008)
 młodzik: rocznik (2005-2006)
 junior młodszy: rocznik (2003-2004)

Niedziela
 Kobiety amator
 Mężczyźni amator ( nigdy nieposiadający licencji zawodniczej, wiek od 15 lat)
 Open ( od 15 lat)
 Mężczyźni 40+ ( w dniu turnieju ukończone 40 lat)
 Duety rodzinne (mama i dziecko, tata i dziecko, siostra i brat, babcia i wnuczek itp.)
 Debel
8. System rozgrywek :
 system rozgrywek grupowo-pucharowy w grach pojedynczych (minimalna ilość uczestników w danej kategorii wiekowej wynosi 3);
 gramy na 4 kortach, single, do 2 wygranych setów do 15 pkt;
 w pozostałych grach systemem pucharowym;
 pozostałe ustalenia w zależności od ilości zgłoszeń.
 zawodnik może brać udział w dwóch grach (plus duet rodzinny)
9. Lotki:
 organizator zabezpiecza lotki nylonowe do gry,
 zawodnicy mogą dostarczyć własne lotki do gry-preferowane lotki piórowe (decyduje kolejność lotek na liście PZBad)
10.Warunki uczestnictwa:
 zgłoszenie się do właściwej kategorii ;
 zawodników niepełnoletnich zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni;
 zawodnik niepełnoletni w trakcie uczestnictwa w turnieju pozostaje pod opieką uprawnionej osoby dorosłej;
 poświadczenie zdolności do gry-zaświadczenie lekarskie;
 zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność;
 zawodnik odpowiada za stan swojego zdrowia;
 posiadanie sprzętu sportowego do badmintona (strój, obuwie, rakieta);
 uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny;
11. Nagrody:
 Puchary miejsca I –III w grach pojedynczych i deblowych
 Dyplomy miejsca I-III
 Nagrody rzeczowe – w formie losowania wśród uczestników turnieju
12. Zgłoszenia:
 Do wszystkich gier do godz. 22:00 dnia 19.02.2020 roku z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia, kategorii wiekowej, miejscowość oraz telefonu kontaktowego na adres: badplesna@vp.pl
13. Wpisowe:
 30 złotych w dniu 22.02.2020r. od osoby
 30 złotych za jedną grę, za dwie 50 złotych, za trzy 60 złotych w dniu 23.02.2020r od osoby w cenie wpisowego / kawa, herbata, woda, ciastka /
14. Sędzia główny: Piotr Skrzek
15. Patronat medialny: Pogórze
16. Postanowienia końcowe:
 turniej przeprowadzony zostanie według aktualnie obowiązującego Regulaminu Sportowego PZBad;
 Gry sędziują uczestnicy turnieju.
 w sprawach spornych nie ujętych w niniejszym komunikacie decyduje sędzia główny
w porozumieniu z organizatorem.
 za zdolność do startu oraz ubezpieczenie odpowiada uczestnik, w przypadku niepełnoletnich oświadczenie o zgodzie na udział w turnieju podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu uczestników i uczestniczek biorących udział w turnieju.
 organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego komunikatu.

17.Inne postanowienia:
Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach i filmach dokumentujących przebieg imprezy, które mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych patronów medialnych, sponsorów, partnerów, patronów i organizatorów tego turnieju.
18. Osoby odpowiedzialne za organizację zawodów :
 Krzysztof Sorys 664712158
 Zdzisław Kula 697031175

Zobacz cały kalendarz

Copyright Badminton Lider Wieliczka © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.